​​ I 基金公司注册

     一般公司与离岸公司成立相比,公司资料保密是离岸公司的优势。另外,离岸管辖区政府只向离岸公司收取年度政府费用,可享受税务豁免,这亦是离岸公司与一般公司的主要区别,是大部分跨国企业进行公司架构安排的首选。
有见及此,我们为客户提供在BVI及开曼等地的代理公司注册服务,并为客户跟进年检工作及处理公司日常变更事务,协助客户达成企业架构规划目标。

华德国际金融控股有限公司
地址:香港中西区上环德辅道西9号商业中心20-21楼    I     深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心2002
电话:852-39513800                                             电话:0755-82712546